Hopp til innholdet

Lærlingen

Bilde er hentet fra OHIF sine hjemmesider

Alle lærlinger i Oslo og omegn kan søke Lærlingerfondet for Håndverk og industri, men lærlinger i svennefag tilknyttet Oslo Håndverks- og Industriforening – og i tradisjonelle håndverksfag i Oslo og omegn prioriteres. Det vil si at som lærling i en bedrift tilknyttet Oslo og Omegn frisør og velvære laug vil din søknad prioriteres.

Fondet har som formål å gi individuelle tilskudd til lærlinger. Støtte kan også gis til andre tiltak som bidrar til å stimulere utdanning og opplæring av lærlinger – og til å heve det faglige nivå.

Svennebrevs utdeling

Hvert år tar nye flotte lærlinger svennebrevet. I Oslo blir alle lærlinger invitert inn til Oslos Rådhus for å motta Svennebrevet under en høytidelig utdeling arrangert av Oslo Handel og Industriforening. Alle lærlinger knyttet til Oslo og Omegn frisør og velvære laug vil der få en ekstra liten gave på vei ut i faget.